osCommerce
 
Produkter
Apparater->
  Avfallskvarnar
  Brödrostar
  Fritöser
  Kaffemaskiner->
  Köksmaskiner->
  Pacojet
  Stekhällar
  Termometrar->
    Tillbehör
  Ugnar->
  Värmerier
  Grillar
  Övrigt
Bar->
Disk & städ
Kantiner->
Kokkärl->
Redskap->
Servering->
Övrigt
FYNDHÖRNA
Sök produkt
 

Avancerad sök
Information
Om företaget
Köpvillkor
Kontakta oss

OANA AB
---
08-6012995
info@oana.se


Digital köttermometer, svart topp
[vs-M578]
260,00 kr

Termometern avläser den aktuella temperaturen i det kött du tillagar samtidigt som den visar den rekommenderade temperaturen för köttet. Du kan också välja om du vill att köttet ska vara “medium rare”, “medium” eller “well done”. När temperaturen är uppnådd avger termometern en signal.

Termometern är förprogrammerad att avläsa följande typer av kött:

  • Biff (medium rare, medium & well done)
  • Hamburgare
  • Kalkon
  • Hönskött
  • Fläsk
  • Lamm (medium rare, medium & well done)

Du kan också välja dina egna temperaturinställningar.

Avger en signal när den inställda temperaturen är uppnådd

1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'b3173.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '3553' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '3553' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 0

[TEP STOP]