osCommerce
 
Produkter
Apparater->
  Avfallskvarnar
  Brödrostar
  Fritöser
  Kaffemaskiner->
  Köksmaskiner->
  Pacojet
  Stekhällar
  Termometrar->
    Tillbehör
  Ugnar->
  Värmerier
  Grillar
  Övrigt
Bar->
Disk & städ
Kantiner->
Kokkärl->
Redskap->
Servering->
Övrigt
FYNDHÖRNA
Sök produkt
 

Avancerad sök
Information
Om företaget
Köpvillkor
Kontakta oss

OANA AB
---
08-6012995
info@oana.se


Analog köttermometer
[vs-M512]
120,00 kr

En termometer för snabb och precis avläsning gjord av rostfritt stål.

Den är pålitlig och mycket tålig.

Kan fästas med ett clip på sidan.

Termometern är 43 mm i diameter och 111 mm lång. Den väger 34,1 gram.

  • Snabb avläsning
  • Rostfritt stål
  • Mäter från -10 till 110 grader C

1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'b3173.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '3544' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '3544' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 0

[TEP STOP]