osCommerce
 
Produkter
Apparater->
Bar->
Disk & städ
Kantiner->
Kokkärl->
Redskap->
Servering->
Övrigt
FYNDHÖRNA
Sök produkt
 

Avancerad sök
Information
Om företaget
Köpvillkor
Kontakta oss

OANA AB
---
08-6012995
info@oana.se


Dalla Piazza Nuscup mini, 40 ml
[vs-M200PC-01]
109,00 kr 75,00 kr

Det enda köksmåttet du behöver!
Prisbelönt universalmått med ställbar storlek. Med ett enkelt tumgrepp ändrar du storleken i skopan steglöst. Klara både torra och blöta ingredienser. Lätt att ta isär och diska i diskmaskin.

  • Material i plast och tät gummipackning.
  • Tål maskindisk.
  • Lätt att ta isär.
  • Mäter upp till 30 ml.
  • Även mått i OZ, matskedar och koppar.
  • Praktisk magnet gör att du sätter den på kylskåpet eller fläkten och har Nuscup alltid till hands.
  • Väger 55 gram.

1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'b3173.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '1466' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '1466' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 0

[TEP STOP]