osCommerce
 
Produkter
Apparater->
Bar->
Disk & städ
Kantiner->
Kokkärl->
Redskap->
Servering->
Övrigt
FYNDHÖRNA
Sök produkt
 

Avancerad sök
Information
Om företaget
Köpvillkor
Kontakta oss

OANA AB
---
08-6012995
info@oana.se


Ergonomiska mattan "Matte"
[79436]
620,00 kr

Med Matte avlastar du fötter, knän och rygg när du står på annars hårda golv vid t.ex. disken, serveringen eller skärmaskinen -platser man ofta står vid.

Mattans översida är utformad med små bulor som sviktar då de utsätts för belastning. Undersidan har nobbar som pressas mot golvytan vilket bibehåller den elastiska avlastningen och håller Matte på plats.

Matte är en ergonomisk matta med fasade kanter. Rullbord, lyftvagnar etc. rullar lätt över mattan.

Storlek 90x60 cm.

För mer information, klicka här.
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'b3173.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '3487' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '3487' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 0

[TEP STOP]