osCommerce
 
Produkter
Apparater->
Bar->
Disk & städ
Kantiner->
Kokkärl->
Redskap->
Servering->
Övrigt
FYNDHÖRNA
Sök produkt
 

Avancerad sök
Information
Om företaget
Köpvillkor
Kontakta oss

OANA AB
---
08-6012995
info@oana.se


Insticksgivare till testo 926
[0603-1293]
725,00 kr 590,00 kr

Insticksgivare

Vattentät precisionsgivare för dopp-/insticksmätning. -50...+350°C (Tmax för handtag och kabel är +70°C.)

Tekniska data: Mätområde, noggrannhet: -50 ... 350°C, ±0,2°C (-20 ... 70°C), klass 1 (övr. omr.) t99 s: 7 Termoelement typ T Anslutningskabel: 1,2 m PVC, Tmax 70°C Spetslängd: 110 mm Diameter, mätspets: 4 mm

1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'b3173.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '1480' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '1480' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 0

[TEP STOP]